3 Responses

  1. Hmm, sabihin na nating mabait sa akin ang google. Sapat na para makabili nung camerang gamit ko pangkuha ng pictures para sa entry na to. ;)

  2. Pingback: Prenup: Mervin & Bebbet – rebelpixel.com

  3. Pingback: Shooting from the hip – rebelpixel.com

Leave a Reply