3 Responses

  1. Hmm, sabihin na nating mabait sa akin ang google. Sapat na para makabili nung camerang gamit ko pangkuha ng pictures para sa entry na to. 😉

  2. http://rebelpixel.com/archives/2008/05/02/prenup-mervin-bebbet/
  3. http://rebelpixel.com/archives/2008/12/03/shooting-from-the-hip/

Leave a Reply