Kulay Rosas ang Bukas, Pilipinas

Bumoto ng tama, para sa mga bata!

Sa Lunes, pipiliin ko ang mga taong pinapahalagahan ang kinabukasan ng aking mga anak, pamilya, kaibigan, at lahat ng mga Pilipino, mayaman man o mahirap.

Boboto akong mulat ang aking mga mata, gising sa katotohanan ng ating kasaysayan. Ramdam ko rin ang ating kasalukyan, dahil dito’y hindi ko hahayaang mangyari muli ang mga pagkakamali ng nakaraan.

Ikaw, handa ka na ba?

No Responses

There are no comments yet. Be the first!

Leave a Reply