2 Responses

  1. Hindi. Hindi na rin kami nakapagsalita ni Joey eh, dami ng guest saka medyo masyadong broad ang discussion. Siguro next time. :)

  2. Pingback: links for 2007-10-02 « PinoyBlurker @ PinoyBlogoSphere.com

  3. Pingback: links for 2007-10-02 « PinoyBlogoSphere.com | PhilippineBlogoSphere.com

  4. Pingback: PiNoYBLuRKeR@PinoyBlogoSphere.net » Blog Archive » links for 2007-10-02

Leave a Reply