2 Responses

  1. Hindi. Hindi na rin kami nakapagsalita ni Joey eh, dami ng guest saka medyo masyadong broad ang discussion. Siguro next time. 🙂

  2. http://pinoyblurker.wordpress.com/2007/10/02/links-for-2007-10-02/
  3. http://pinoyblogosphere.wordpress.com/2007/10/02/links-for-2007-10-02/
  4. http://pinoyblurker.pinoyblogosphere.net/2007/10/02/links-for-2007-10-02/

Leave a Reply